Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm phát triển (1975-2000)

Tác giả: Trần Văn Tạo (chủ biên) - Trương Minh Nhựt - Chu Viết Luân

Số lượng còn: 6


Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm phát triển (1975-2000)

Tác giả: Trần Văn Tạo (chủ biên) - Trương Minh Nhựt - Chu Viết Luân

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu