Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tướng Nguyễn Văn Vịnh - Như anh còn sống

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 0


Tướng Nguyễn Văn Vịnh - Như anh còn sống

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ có đức, có tài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

Tướng Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Trung ương là một trong số cán bộ tài năng đó. Tiếc rằng anh ra đi ở tuổi 60, không bao lâu sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất.

Mong muốn từ lâu của nhiều đồng chí, bạn bè từng hoạt động cách mạng cùng anh ở nhà tù Côn Đảo và trong hai cuộc kháng chiến, cũng như gia đình là có một cuốn sách tập hợp những bài viết về đạo đức, tài năng và những đóng góp của anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nhằm giới thiệu "một tấm gương cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ" như đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói, để lưu lại những ấn tượng và kỷ niệm đẹp về anh cho gia đình, dòng họ...

Nhân dịp này, chúng tôi chọn thêm một số bài nói và viết của anh thể hiện sự thấm nhuần sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng và tấm lòng của anh đối với miền Nam ruột thịt, mảnh đất mà anh từng sống chiến đấu trong 9 năm kháng chiến và dành hết tâm tư trong suốt chặng đường tiếp theo.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này với bạn đọc.

--- Trích Lời nói đầu ---