Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Tuyển tập thơ văn Huế Bình Trị Thiên

Tác giả: GS. Trần Thanh Đạm - GS. Hoàng Nhân

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Văn th ơ là vốn quý của dân tộc. Các nhà thơ, nhà văn là những người tài hoa của đất nước. Giáo sư Trần Thanh Đạm, giáo sư Hoàng Nhân, hai nhà nghiên cứu và giảng dạy văn học với thâm tình yêu quê hương, xứ sở đã tập hợp các bài viết của các tác giả từ thế kỷ XV…XIX, những tác giả sinh ra và lớn lên ở ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên từ đầu thế kỷ XX đến cuối những năm 80, cùng những văn nhân thi sĩ cả nước vốn có duyên nợ gắn bó với con người và xứ sở Bình Trị Thiên, để tuyển lựa và biên soạn tập sách “Tuyển tậpThơ Văn Huế - Bình – Trị - Thiên” này.

            Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi chỉ mong làm gạch nối gắn quyện và kết giao giữa công trình này với những người làm văn học và bạn đọc của Bình Trị Thiên, miền đất vô cùng thân thương của Tổ Quốc.