Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đại cương triết học Trung Quốc - Liệt Tử và Dương Tử

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 2


Đại cương triết học Trung Quốc - Liệt Tử và Dương Tử

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Với nhiều mục đích khác nhau từ lâu, các nhà nghiên cứu phương Tây đã có hằng núi sách dịch thuật và chú giải tác phẩm của các nhà tư tưởng phương Đông và, cùng lúc, những tư tưởng phương Đông đã tác động vào đời sống tinh thần và vật chất của xã hội phương Tây. Bên cạnh đó, các học giả phương Đông, khi nghiên cứu tư tưởng các bậc tiền hiền của chính mình không ít người đã phải trích dẫn các luận điểm và sử liệu của các đồng nghiệp phương Tây - những người tự trong thâm tâm vẫn thấy khó gần gũi được với phương Đông. Và phương Đông được tạm khoanh gọn ở đây là Trung Hoa, quê quán của Ngu Công, của Liệt tử, v.v...

Về nhiều mặt, rõ ràng Việt Nam gần với Trung Hoa hơn hàng trăm dân tộc ở các quốc gia khác, thế nhưng từ sau thời gian “ném bút lông đi”, những công trình nghiên cứu dịch thuật, chú giải về các tác phẩm của Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử… cũng có nhưng vẫn không thể nói được là nhiều, riêng về Liệt Tử và Dương Chu thì hình như chỉ mới có một, tức cuốn sách bạn đang có trong tay.

Hơn cả việc “ôn cố tri tân” theo thiển ý của chúng tôi, thì phàm muốn biết sâu, biết kỹ về văn hóa Việt Nam thì chúng ta không thể không biết qua tác phẩm của các nhà tư tưởng Trung Hoa. Trong số các nhà tư tưởng ấy dĩ nhiên không thể thiếu Liệt Ngự Khấu và Dương Chu.

--- Trích Lời Nhà xuất bản ---