Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Vàng trong lửa

Tác giả: Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng

Số lượng còn: 4


Vàng trong lửa

Tác giả: Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

“Tình cảm của Bác Hồ với miền Nam, cũng như tình cảm của miền Nam đối với Bác Hồ, đó là một đề tài cực kỳ to lớn, quan trọng và có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Ở đây tôi chỉ nói vắn tắt một điều: tình cảm này, tình cảm hai phía này, là một khúc ca, vừa hùng tráng, vừa trữ tình, đẹp như non sông gấm vóc của miền Nam nước ta, đẹp như lòng yêu nước của đồng bào miền Nam và đồng bào cả nước đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam”.

--- Trích Lời giới thiệu của

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

 

Quyển sách Vàng trong lửa tập hợp hàng ngàn câu chuyện người thật - việc thật đầy xúc động do cán bộ và chiến sĩ viết và kể về Bác Hồ bằng cả tấm lòng, trái tim của đồng bào miền Nam với Bác.