Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lộc Ninh trên đường phát triển

Tác giả: Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh

Số lượng còn: 1


Lộc Ninh trên đường phát triển

Tác giả: Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về việc thực hiện tập kỷ yếu phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005 - 2010), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh đã phối hợp với Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản kịp thời tập kỷ yếu “Lộc Ninh trên đường phát triển".

Trong thời gian qua, Ban Biên soạn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, công ty, trường học các xã, thị trấn gửi bài và hình ảnh về tham gia, tạo cho tập kỷ yếu xuất bản lần này có nội dung phong phú, hình ảnh minh họa sinh động, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và phản ánh được cuộc sống lao động, học tập và công tác của cán bộ và nhân dân huyện Lộc Ninh, giúp cho chúng ta có dịp nhìn lại 31 năm Lộc Ninh phấn đấu, trường thành, vươn lên trên đường hội nhập kinh tế trong những năm đầu của thế kỷ XXI.

Do thời gian quá khẩn trường, mặc dù Ban Biên soạn đã rất cố gắng nhưng chắc chắn tập kỷ yếu mà các đồng chí cầm trên tay không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí và bạn đọc để lần xuất bản sau, tập kỷ yếu của chúng ta sẽ đầy đủ và chất lượng hơn.

--- Trích Lời nói đầu ---