Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đăk-Ơr đấu tranh và xây dựng (1960-2005) - tỉnh Bình Phước

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đăk-Ơr - tỉnh Bình Phước

Số lượng còn: 0


Đăk-Ơr đấu tranh và xây dựng (1960-2005) - tỉnh Bình Phước

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đăk-Ơr - tỉnh Bình Phước

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Truyền thống anh hùng trong đấu tranh cách mạng đã và đang được Đảng bộ, quân và dân xã Đăk-Ơr phát huy phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Việc ghi lại quá trình lịch sử mảnh đất, con người Đăk-Ơr, những chiến công và những thành tựu đạt được trong mấy chục năm qua là rất cần thiết. Được sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy Phước Long, lãnh đạo xã Đăk-Ơr tổ chức sưu tầm biên soạn cuốn Đăk-Ơr đấu tranh và xây dựng (1960 - 2005).

--- Trích  Lời nói đầu  ---