Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Kiến thức của người nghèo - Các hoạt động thúc đẩy việc thu lợi từ tài sản trí tuệ ở các nước phát triển

Tác giả: J.Michael Finger và Philip Schuler

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu