Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Văn hóa và văn hóa học trong thời đại toàn cầu hóa

Tác giả: TS.Nguyễn Phúc

Số lượng còn: 2


Văn hóa và văn hóa học trong thời đại toàn cầu hóa

Tác giả: TS.Nguyễn Phúc

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

C uốn Văn hóa và văn hóa học trong thời đại toàn cầu hóa của Tiến sĩ Ngữ văn Nguyễn Phúc là tập hợp những công trình, những bài nghiên cứu, lý luận của tác giả đã được công bố trên nhiều tạp chí, Nhà xuất bản, Kỷ yếu Hội thảo khoa học ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh trong 14 năm qua (1988 – 2002).

Sách gồm 2 phần :

PHẦN THỨ NHẤT: Gồm có các bài: Văn hóa, phát triển và văn hóa học; văn hóa và phát triển kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa; tổng quan quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Sài Gòn – Gia Định (1698-1975); phác họa tính cách người Sài Gòn – Gia Định (1900-2000); về tín ngưỡng; thơ văn người Việt Nam ở nước ngoài; những bài ca cách mạng phổ biến ở Sài Gòn trước năm 1975; mỹ thuật Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1900 đến năm 2000; đô thị hóa sinh hoạt văn hóa; những tác động tiêu cực nảy sinh với văn hóa ngoại thành trong quá trình đô thị hóa, v..v…

PHẦN THỨ HAI: Có các bài: Quan điểm và nội dung về phát triển con người và xã hội Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Lênin với trí thức; Oantơ Úytmen – nhà thơ dân tộc, dân chủ Mỹ; tìm hiểu phương pháp luận của người thảo Tuyên ngôn Độc lập năm 1945; các khuynh hướng hiện đại trong văn học Pháp thế kỷ XX; sức sống của chủ nghĩa Mác trong lòng của xã hội tư bản hiện nay; tiêu dùng theo sự chỉ đạo của Siêu thị ; ghi chép từ đường hầm; tuẩn tiết; có thể học cách sống hạnh phúc được chăng trong xã hội tư bản?; phê bình mỹ thuật ở các nước phương Tây, v..v…Các vần đề cơ bản mà tác giả đặt ra và góp phần giải đáp là Văn hóa học là gì, văn hóa và phát triển kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa? Cần có một quan niệm tương đối toàn diện về nội dung về sự phát triển con người và xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời cũng cần nghiên cứu có phê phán và chọn lọc các khuynh hướng văn học, triết học, mỹ thuật, tâm lý học hiện đại ở các nước tư bản phát triển để làm phong phú thêm nền văn hóa và văn hóa học ở nước ta hiện nay.

Cuốn sách có thể còn những hạn chế, thiếu sót. Nhà xuất bản và tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH