Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945-2005)

Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hoá Thành uỷ TP.HCM - TT Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Số lượng còn: 1


Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945-2005)

Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hoá Thành uỷ TP.HCM - TT Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách “Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945-2005)”.

Cuốn sách gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung; Phần thứ hai: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Phần thứ ba: Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975); Phần thứ tư: Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và đổi mới (1975 - 2005).

Nội dung sách được các tác giả là những nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ở mọi lĩnh vực… thể hiện trên bài tham luận của mình trong cuộc Hội thảo khoa học: “Cách mạng tháng Tám và 60 năm đấu tranh, xây dựng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2005)” do Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy và Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 1/9/2005.

Đây là cuốn sách giới thiệu khá phong phú, toàn diện về chặng đường 60 năm gian khổ mà vinh quang của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Chúng tôi trân trọng gửi đến bạn đọc trong và ngoài nước đúng dịp đất nước ta kỷ niệm 60 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với tinh thần làm việc khẩn trương, mặc dù Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, các tác giả và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã rất cố gắng, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi rất mong sự chỉ giáo, đóng góp và lượng thứ của bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH