Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng (Giới thiệu, biên dịch)

Số lượng còn: 0


Hà Đình Nguyễn Thuật tác phẩm

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng (Giới thiệu, biên dịch)

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Trong văn học sử Việt Nam, các nhà nghiên cứu lịch sử văn học đã có một số công trình sáng tác, khởi đầu từ Dương Quảng Hàm ( 1898 – 1946) với Việt Nam văn học sử yếu ( Nha học chánh đông Pháp, 1941, Hà Nội), tiếp đến là Nghiêm Toản ( 1907-1975)  với Việt Nam văn học trích yếu ( Vĩnh Bảo, 1949 , Sài Gòn) ; và kế tiếp với các tác giả hiện đại : Huỳnh Lý, Bùi Văn Nguyên, Phạm Thế Ngũ, Thanh Lãng … đã giới thiệu được diện mạo các nhà văn cũng như tiến trình lịch sử của văn học nước nhà. Tuy nhiên các công trình trên vẫn còn bỏ sót, hoặc bỏ quên một số khuôn mặt lớn văn học, trong đó có Hà Đình Nguyễn Thuật.

         Bỏ qua, bỏ quên có thể vì thiếu tư liệu, vì chưa đọc tác phẩm ông, hay một lý do nào khác. Riêng với Hà Đình, một tác giả cận đại lại có nhiều tác phẩm sử địa học, văn học thì quả thật là một điều khó hiểu! phải chăng ông sáng tác, trước tác phẩn lớn bằng chữ Hán và ít tác phẩm bằng Nôm? Điều đó nếu có thì sau khi đọc tác phẩm ông, đọc giả có thể thông cảm đối với các nhà nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại.

         Lần này do sự tìm học cùng duyên hàn mặc mà chúng tôi đã thủ đắc một số lớn tác phẩm văn chương Hà Đình và cũng do sự thôi thúc của các văn thi hữu nên chúng tôi mạo muội giới thiệu sơ bộ các công trình văn học của Hà Đình một văn sĩ lớn của văn học Việt Nam cận đại.