Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình marketing du lịch

Tác giả: TS. Bùi Thị Tám

Số lượng còn: 4


Giáo trình marketing du lịch

Tác giả: TS. Bùi Thị Tám

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Marketing du lịch là một khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu thị trường và nghệ thuật kinh doanh. Trong một tổ chức, một doanh nghiệp thì marketing có một vai trò quan trọng giúp cho doanh nghiệp không ngừng tăng cường thỏa mãn nhu cầu khách hàng và thực hiện được mục tiêu của tổ chức. Marketing không chỉ là công việc của cá nhân hay của bộ phận marketing, mà là công việc của mỗi thành viên và bộ phận trong doanh nghiệp. Mặc dù những nguyên lý marketing cơ bản đ u được vận dụng trong marketing du lịch dịch vụ, tuy nhiên do đặc trưng của hàng hóa dịch vụ so với các hàng hóa thông thường, nên hoạt động marketing dịch vụ có sự khác biệt và đòi hỏi có sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý marketing. Do vậy, việc nghiên cứu và trang bị một cách đầy đủ ki ế n thức và hiểu bi ế t v marketing dịch vụ cho những người công tác trong các ngành di lịch dịch vụ luôn là vấn đ cấp thi ế t. Đặc biệt, ngày nay với sự xuất hiện ngày càng nhi u các tập đoàn đa quốc gia và những “người khổng lồ” trong ngành công nghiệp du lịch dịch vụ, càng thúc đẩy và tạo ti n đ cho việc phát triển kỹ năng, trình độ và hiệu quả hoạt động marketing của các doanh nghiệp trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh t ế quốc t ế .

Trên cơ sở các hiểu bi ế t cơ bản v các nguyên lý marketing, tâm lý du khách, nghệ thuật giao ti ế p và các ki ế n thức chuyên môn sâu của ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, giáo trình này nhằm mục đích giúp cho người học hình thành và phát triển các ki ế n thức, kỹ năng, phương pháp và nghệ thuật trong marketing kinh doanh du lịch dịch vụ, phù hợp với các đặc trưng riêng biệt của sản phẩm du lịch dịch vụ và môi trường marketing dịch vụ. Đây là lần xuất bản đầu tiên với một giáo trình thuộc chuyên ngành marketing du lịch, nên không thể tránh khỏi những thi ế u sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý ki ế n đóng góp chân thành của bạn đọc để có thể hoàn thiện giáo trình này trong các lần tái bản ti ế p theo.

Tác giả

TS. Bùi Thị Tám