Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống xã Tân An - tỉnh Bình Dương (1930-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân An

Số lượng còn: 1


Lịch sử truyền thống xã Tân An - tỉnh Bình Dương (1930-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân An

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân xã Tân An đã phát huy truyền thống yêu nước, tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Gắn liền với cuộc đấu tranh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Tân An đã lãnh đạo nhân dân chiến đấu ngoan cường, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy Sông Bé (nay là Tỉnh Bình Dương) và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy thị xã Thủ Dầu Một, Đảng ủy xã Tân An chỉ đạo tiến hành sưu tầm tư liệu và biên soạn cuốn sơ thảo “Tân An Lịch sử và truyền thống” nhằm tái tạo lại phần nào bối cảnh lịch sử trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ đã qua của Đảng bộ và nhân dân Tân An. Trong quá trình sưu tầm và biên soạn, Ban biên soạn đã được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia kháng chiến trên đất Tân An cung cấp tư liệu. Sau thời gian phát hành, Đảng ủy xã Tân An tiếp nhận sự đóng góp ý kiến của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đồng thời lại tiếp nhận thêm những tư liệu phục vụ cho việc chỉnh lý, bổ sung, Đảng ủy quyết định biên soạn “Lịch sử truyền thống xã Tân An (1930 - 2005)” để thêm một lần nữa góp phần tiếp cận với những
diễn biến lịch sử đã qua.
Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU ngày 22/10/2004 của Tỉnh ủy Bình Dương và chỉ đạo của Ban Thường Vụ Thị ủy Thủ Dầu Một về việc biên soạn Lịch sử truyền thống địa phương việc biên soạn “Lịch sử truyền thống xã Tân An (1930 - 2005)” chủ yếu vẫn dựa vào “Tân An Lịch sử và truyền thống” trước đây, có chỉnh lý, bổ sung thêm một số tư liệu mới. Ngoài phần kết
luận, phụ lục và hình ảnh minh họa, nội dung cuốn sách gồm 3 phần như sau:
Phần thứ nhất: Vài nét về vùng đất, con người và các phong trào yêu nước trước khi có Đảng
Phần thứ hai: Tân An trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930 - 1975)
Phần thứ ba: Nhân dân xã Tân An với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 2005)
Phần Kết luận
Công trình này nhằm đáp ứng nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân, ghi nhận quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc của Đảng bộ và nhân dân xã Tân An; đồng thời cũng góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức được quá trình đấu tranh gian khổ của cha anh, hiểu rõ thêm truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. Qua đó, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, vượt mọi khó khăn để xây dựng quê hương Tân An ngày càng giàu đẹp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã Tân An chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể, cán bộ và nhân dân đã đóng góp ý kiến, giúp đỡ trong quá trình sưu tầm tư liệu. Ban biên soạn đã cố gắng trong việc tổng hợp tư liệu, thể hiện một cách cơ bản, khách quan những sự kiện, những nhân vật trong lịch sử của xã Tân An. Tuy vậy, do điều kiện có hạn, nên chắc chắn rằng quyển “Lịch sử truyền thống xã Tân An (1930 - 2005)” không tránh khỏi những thiếu sót. Đảng ủy xã Tân An rất mong nhận được sự góp ý của các đồng chí cán bộ và nhân dân trong xã, thị xã và tỉnh để tư liệu ngày càng đầy đủ, phong phú, làm cơ sở cho việc biên soạn “Lịch sử truyền thống xã Tân An” ngày càng hoàn chỉnh hơn./.
TM. BCH ĐẢNG BỘ XÃ
BÍ THƯ
ĐỖ VĂN NHIỀU