Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 6 - quận 11 (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 11

Số lượng còn: 11


Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 6 - quận 11 (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 11

Số lượng còn: 11


Nội dung giới thiệu

Phường 6 là một trong 16 phường trực thuộc Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 35 năm qua (1975 - 2010), cùng với Đảng bộ và nhân dân Thành phố, Đảng bộ và nhân dân Phường 6 đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong phường từng bước được nâng cao, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, diện mạo đô thị của phường ngày càng khang trang hơn. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, của Ban Thường vụ Quận ủy về việc sưu tầm biên soạn lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân các phường trong quận, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 6 đã chỉ đạo tổ chức sưu tầm và biên soạn cuốn “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 6 (1930 - 2010)” nhằm ghi lại những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân Phường 6 trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để khơi dậy lòng tự hào về các thế hệ đã đi trước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các thế hệ mai sau, động viên toàn Đảng bộ và nhân dân Phường 6 nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển, tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuốn “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 6 (1930 - 2010)” được biên soạn dựa trên cơ sở các nguồn tài liệu như: “Lịch sử truyền thống đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân Quận 11 (1930 - 1975)”, “Lịch sử Đảng bộ Quận 11 (1975 - 2000)” và các nghị quyết của đại hội Chi bộ, Đảng bộ phường từ năm 1975 đến năm 2010, ý kiến đóng góp của các đồng chí đã và đang giữ cương vị chủ chốt trong Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Mặc dù trong quá trình thực hiện, tổ chức sưu tầm, biên soạn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc sưu tầm tài liệu qua các thời kỳ do thời gian cách đây khá lâu, hoàn cảnh chiến tranh kéo dài, tư liệu lịch sử thất lạc, nhân chứng lịch sử vừa ít vừa cao tuổi, sức khỏe giảm sút. Nhưng với tất cả tấm lòng tri ân những bậc tiền nhân đi trước, trách nhiệm với lịch sử hào hung của lớp cha anh, chúng tôi - những người thực hiện công trình này đã hết sức cố gắng với hy vọng tái hiện lại toàn bộ những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Phường 6 qua các thời kỳ. Tất cả sự cố gắng của chúng tôi được đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy 11, sự góp ý hướng dẫn nhiệt tình của Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; của Ban Tuyên giáo Quận ủy 11 và đặc biệt sự góp ý quý báu của các đồng chí cán bộ lão thành; các đồng chí lãnh đạo Phường 6 qua các thời kỳ và các cán bộ đảng viên, nhân dân địa phương Phường 6 Quận 11. Mặc dù bộ phận biên soạn đã có nhiều cố gắng trongquá trình sưu tầm tư liệu nhưng vì nhiều lý do khác nhau, nên chắc rằng công trình này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và phản ánh chưa đầy đủ những sự kiện lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Phường 6 qua các thời kỳ. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ sung của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cán bộ lão thành và bạn đọc xa gần để khi có điều kiện tái bản cuốn sách được hoàn chỉnh hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 6 nhiệm kỳ (2010 -2015) xin trân trọng giới thiệu cuốn “Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 6 (1930 - 2010)” đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong phường và bạn đọc gần xa.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6