Chi tiết sách
Dung nhan

Tác giả: En Tê Hát

Số lượng còn: 6


Dung nhan

Tác giả: En Tê Hát

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Bất ngờ

Em đến chơi nhà

Mặt hoa cởi mở

Mặn mà xinh tươi.

 

Hân hoan

Anh nói nói cười

Chắc còn tủm tỉm

Đến mươi ngày liền.