Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Thư cho người em tịnh độ

Tác giả: Thích Hồng Nhơn

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

          Thư ngỏ cho người em Tịnh độ là bộ luận nhỏ, gom nhặt những yếu nghĩa của tông tịnh độ, chia thành từng bài nhỏ, mỗi bài là một chủ đề, nhằm giải quyết những thắc mắc lo âu của hành giả mới phát tâm tu Tịnh nghiệp, để lòng tin được sâu chắc, phát nguyện, thực hành.

          Toàn tập gồm có mười bài. Ba bài đầu gọi thức những khách mộng mê, chỉ cho pháp dễ làm và giải hết nghi để có lòng tin vững chắc. Hai bài kế là từ lòng tin đã vững, khởi tâm quyết định, nguyện rộng độ tất cả chúng sinh. Năm bài cuối nói về tin, nguyện đã đủ, liền gắng sức thực hành bằng cách đoạn ái dục để diệt hiện hành phiền não, tinh chuyên niệm phật chánh hạnh, đồng thời cùng tu các trợ hạnh để phước huệ mãn, khi lâm chung chắc được vãng sinh.

        Sách được trình bày theo hành thức đàm thoại thân mật giữa người anh và đứa em tu Tịnh độ. Đặc biệt nhất là những ý kiến mà người anh đưa ra để giải quyết vấn đề, không phải ý riêng mà đó là lời ân cần khuyên bảo của chư cổ đức. Chính các Ngài đã được thân chứng và đã được vãng sinh Cực lạc. Do đó, những lời dạy của Ngày sẽ đem lại cho hành giả một niềm tin vững chắc.

          Tập luận này tuy lời ít nhưng chứa đựng tất cả ý nghĩa của pháp ngôn niệm phật, nếu người xem để tâm suy ngẫm kỹ, có thể đi thẳng vào chổ nhiệm màu của môn niệm phật. Đây là cánh sen nhỏ, chân thành kính tặng các bạn sen mùa kiết hạ an cư này.

Mùa an cư Nhâm Tuất, 1982

Hồng Nhơn cẩn bút