Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Chủ nghĩa hậu hiện đại - Các vấn đề nhận thức luận

Tác giả: Trần Quang Thái

Số lượng còn: 1


Chủ nghĩa hậu hiện đại - Các vấn đề nhận thức luận

Tác giả: Trần Quang Thái

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism) là mộttrào lưu văn hóa liên ngành, ra đời vào thập niên 70của thế kỷ XX tại Tây Âu và Bắc Mỹ, sau đó pháttriển lan rộng sang các khu vực còn lại của thế giới.Với tính chất liên ngành và sự thâm nhập, ảnh hưởngđa dạng trong triết học, khoa học, nghệ thuật và thựctiễn xã hội, chủ nghĩa hậu hiện đại có nhiều diện mạokhác nhau, có thể dễ dàng bắt gặp khá nhiều lĩnh vựcnghiên cứu, sáng tác nghệ thuật, thực tiễn xã hội đikèm với khái niệm chủ nghĩa hậu hiện đại hoặc hậuhiện đại, chẳng hạn chủ nghĩa hậu hiện đại trongvăn học, trong kiến trúc, trong hội họa, trong điệnảnh, trong các khoa học xã hội và nhân văn, trongtriết học, trong thực tiễn chính trị, văn hóa, giáo dục,lối sống.v.v.. Nếu cho từ khóa “postmodernism” vàotrang tìm kiếm của Google thì trong 0,05 giây, khoảng2.670.000 địa chỉ có liên quan được tìm thấy. Điều nàycho thấy có sự quan tâm khá lớn đối với chủ nghĩahậu hiện đại từ nhiều góc độ.