Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Môn học về TPHCM cho cán bộ công chức

Tác giả: Ths. Nguyễn Sỹ Nồng

Số lượng còn: 0


Môn học về TPHCM cho cán bộ công chức

Tác giả: Ths. Nguyễn Sỹ Nồng

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Sài Gòn học - Khoa học nghiên cứu về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hình thành. Việc đưa Sài Gòn học vào giáo dục, đào tạo là một nhu cầu khách quan. Nhóm giảng viên môn học dưới sự chủ trì của Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký với Sở Khoa học - Công nghệ, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xây dựng và đưa môn học về Thành phố Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn”. Đề tài đã hoàn thành và được nghiệm thu. Cuốn giáo trình “Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức” là một trong những sản phẩm của đề tài đó.Giáo trình được biên soạn trên cơ sở tiếp thu, lựa chọn nội dung trong các công trình nghiên cứu về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh của nhiều tác giả ở các thời kỳ khác nhau, nhằm làm đề cương cho giảng viên giảng dạy môn học. Cuốn giáo trình cũng nhằm giúp học viên là cán bộ công chức hiểu biết một cách khái quát về Thành phố trên một số mặt, tạo điều kiện cho họ thực thi nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý có hiệu quả hơn.Nhân dịp cuốn giáo trình được tái bản lần 2, nhóm biên soạn xin được bày tỏ lòng cảm ơn đối với tất cả các nhà nghiên cứu về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều nhà khoa học, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lão thành cách mạng đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, thẩm định, sửa chữa các nội dung của cuốn giáo trình. Nhóm biên soạn cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với Ban Giám hiệu Trường Cán bộ Thành phố; Sở Khoa học - Công nghệ; Hội đồng xét duyệt; Hội đồng nghiệm thu đã tạo điều kiện thuận lợi, đã góp nhiều ý kiến quý báu cho chúng tôi hoàn thành việc biên soạn cuốn giáo trình phục vụ người học và đông đảo bạn đọc có nhu cầu.Tuy nhóm biên soạn đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong muốn và chờ đón sự phê bình của bạn đọc.