Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Một số vấn đề triết học tôn giáo

Tác giả: Trần Quang Thái

Số lượng còn: 3


Một số vấn đề triết học tôn giáo

Tác giả: Trần Quang Thái

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Về mặt lịch sử, triết học tôn giáo được xem như sự tiếp nối công việc của thần học tự nhiên, tách khỏi thần học mặc khải, nhằm chứng minh tính hợp lý của sự tồn tại của Thượng Đế và dẫn tới các tín điều mặc khải. Một thuật ngữ khác cũng thường được dùng theo nội dung này là biện giáo học. Triết học tôn giáo (giống như triết học khoa học, triết học nghệ thuật... ) là sự suy tư triết học về tôn giáo.Triết học tôn giáo không lệ thuộc các giáo huấn tôn giáo, người vô thần, người hữu thần, người bất khả tri đều có thể suy tư về tôn giáo. Từ những cách tiếp cận khác nhau, triết học tôn giáo không phải là một nhánh của thần học với tư cách là hệ thống cấu trúc các tín điều tôn giáo, mà là một nhánh của triết học. Triết học tôn giáo nghiên cứu một cách có hệ thống các khái niệm của tín điều tôn giáo, các hiện tượng đặc biệt của kinh nghiệm tôn giáo, các hoạt động thờ phụng, chiêm nghiệm.