Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Mưu kế người xưa

Tác giả: Dương Diên Hồng

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Con người không có sức mạnh hơn voi, không lặn sâu bằng cá, không bay cao Như chim; nhưng con người khuất phục được voi, bắt được cá, bắn được chim. Đó là do con người có trí. Có trí nên mới có khoa học kỹ thuật. Có trí mới sinh ra mưu kế và con người hơn nhau cũng là do nơi mưu kế.Ngày xưa, những kẻbày mưu định kế cho các bậc vua chúa gọi là mưu sĩ. Trong chiến tranh giữa các nước, mưu sĩ bên nào tài giỏi hơn, bên ấy tất sẽ chiến thắng. Quỷ Cốc Tử cho rằng những thần mưu diệu kếtrong thiên hạ cũng không lấy gì làm khó, vì cũng chỉtoàn là do người ta bốtrí sắp xếp, bày đặt ra mà thôi. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu thực tiễn thì có thể đạt được mục đích của mình. Người đời có 36 kế, Quỷ Cốc Tử đưa ra 72 phép để phá vỡ36 kế ấy. Người ta gọi 72 phép đó là “Quỷ Cốc đấu pháp tâm thuật”.

Con người dù có trăm mưu ngàn kếtài giỏi đến đâu cũng không hơn việc vận dụng “Quỷ Cốc đấu pháp tâm thuật” này.Biên soạn cuốn “Mưu kế người xưa” này, không gì hơn là sưu tầm, giới thiệu cùng bạn đọc 72 mưu lược của Quỷ Cốc Tử, và 36 kế của Trung Hoa, kèm theo với một số dẫn chứng được trích từ các tưliệu cổ.Ai cũng biết và cũng có mưu kế, sự vận dụng mưu kếcao hay thấp là tùy khả năng mỗi người. Tuy nhiên chúng tôi mong rằng cuốn “Mưu kế người xưa” sẽ đóng góp một phần nhỏ những kinh nghiệm quý giá của người xưa để có thể góp phần vào thắng lợi của các bạn.

Việc sưu tầm, biên soạn, trích dẫn từcác tư liệu cổ luôn là vấn đề không dễ dàng gì, nên việc thiếu sót tất nhiên không sao tránh khỏi, rất mong quí bậc cao minh lượng thứ.

Kính

Dương Diên Hồng