Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình an toàn lao động và môi trường công nghiệp

Tác giả: ThS. Hoàng Trí

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Giáo trình môn học An toàn Lao động và Môi trường Công nghiệp được biên soạn theo đề cương của Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy thuộc Khoa Cơ khí máy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Nội dung biên soạn được xây dựng trên các giáo trình đã được giảng dạy tại các trường Đại học và các trường Trung học chuyên nghiệp, một số nội dung mới nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Với những tiêu chí nêu trên tác giả đã đưa vào giáo trình các nội dung nhằm cung cấp cho sinh viên; học sinh các trường học về các ngành nghề kỹ thuật và những người lao động đang làm việc trong nhà máy, xí nghiệp những kiến thức cơ bản về khoa học Bảo hộ lao động; Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động; Vệ sinh lao động; Kỹ thuật an toàn trong lao động và sản xuất; Cấp cứu tai nạn lao động; Môi trường công nghiệp;

Nguồn gốc ô nhiễm khí quyển; Các phương pháp lọc bụi. Nội dung giáo trình được biên soạn với thời lượng: 30 tiết

Phần I: Nhập môn về Khoa học bảo hộ lao động: 03 tiết

Chương I: Những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động 02 tiết

Chương II: Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động 01 tiết

Phần II: Kỹ thuật Vệ sinh lao động 04 tiết

Chương III: Kỹ thuật vệ sinh lao động 04 tiết

Phần III: Kỹ thuật An toàn lao động 12 tiết

Chương IV: Các quy tắc chung về an toàn lao động: 01 tiết

Chương V: An toàn điện 03 tiết

Chương VI: An toàn trong xây dựng 01 tiết

Chương VII: An toàn hóa chất 01 tiết

Chương VIII: An toàn trong cơ khí 03 tiết

Chương IX: An toàn đối với các thiết bị chịu áp lực 01 tiết

Chương X: An toàn đối với các thiết bị nâng hạ 01 tiết

Chương XI. Phòng cháy chữa cháy và Cấp cứu tai nạn lao động 01 tiết

Phần IV: Môi trường công nghiệp 10 tiết

Chương XII: Tổng quan về môi trường đất, nước và không khí 01 tiết

Chương XIII: Môi trường đất 01 tiết

Chương XIV: Môi trường nước (aquatic environment) 01 tiết

Chương XV: Môi trường không khí (air environment) 01 tiết

Chương XVI: Phương pháp lọc bụi, làm sạch khí 02 tiết

Chương XVII: Các phương pháp xử lý chất thải lỏng công nghiệp 02 tiết

Chương XVIII: Các phương pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp 02 tiết

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tùy theo đối tượng cụ thể, giáo viên có thể điều chỉnh thời lượng (số tiết gi ảng dạy) cho thích hợp với đối tượng.

Mặc dù đã rất cố gắng để hoàn thành giáo trình này nhưng không tránh khỏi sự sai sót rất mong sự đóng góp chân tình của độc giả. Mọi sự đóng góp xin liên hệ về: Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy – Khoa Cơ khí máy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Chân thành cám ơn.

Tác giả

GVC. ThS Hoàng Trí