Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình công nghệ xử lý nước thải

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Sức

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

S ự phát triển dân số, công nghiệp hóa đã và đang gây ra một áp lực nặng nề cho môi trường. Nguồn nước thải sinh hoạt, công nghiệp không được xử lý đã làm ô nhiễm nguồn nước, làm thay đổi môi trường sống của động vật thủy sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Do vậy, xử lý nước thải là một công việc hết sức cần thiết để loại bỏ những chất độc hại trước khi thải ra môi trường. Giáo trình “Công nghệ xử lý nước thải” được biên soạn với mong

muốn đóng góp những kiến thức cơ bản về xử lý nước thải cho những đối tượng là sinh viên các trường đại học và cao đẳng ngành C ông nghệ môi trường.

Giáo trình “Công nghệ xử lý nước thải” được tham khảo và đúc rút từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học môi trường, các tài liệu giảng dạy của các v iện, trường đại học nổi tiếng trên thế giới với những nội dung được chắt lọc và cô đọng nhất giúp cho người đọc dễ tiếp cận, nắm bắt nhanh chóng bản chất của các quá trình trong xử lý nước thải.

Phần lớn nội dung được biên soạn trong giáo trình tập trung cho quá trình xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học. Đây là công nghệ được s ử dụng khá phổ biến hiện nay trên thế giới. Hầu hết , các nhà máy xử lý nước thải ở Việt N am đều sử dụng công nghệ sinh học. Độc giả có thể tìm hiểu các quá trình xử lý sinh học để khử sBOD, NBOD và P bằng các kỹ thuật hiếu khí, thiếu khí, kỵ khí với các quá trình tăng trưởng bám dính hoặc tăng trưởng lơ lửng.

Ngoài công nghệ sinh học, một số các công nghệ khác liên quan đến l ĩ nh vực hóa học , vật lý và hóa lý được áp dụng riêng biệt hoặc kết hợp trong hệ thống xử lý nước thải như kết tủa , keo tụ /bông tụ , oxy hóa bậc cao, tuyển nổi , trích ly, hấp phụ và trao đổi ion cũng được trình bày

một cách chi tiết nhằm đáp ứng cho độc giả có thể vận dụng một cách linh hoạt khi giải quyết một đối tượng nước thải cụ thể nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong xử lý nước thải.

Trong quá trình biên soạn sẽ không thể tránh khỏi nh ữn g sai sót, tác giả xin chân thành tiếp thu những đóng góp của độc giả.

Tác giả