Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình kế toán tài chính A2

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Để đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lựợng đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đẩy mạnh hoạt động biên soạn giáo trình và tài liệu học tập theo chương trình đào tạo 150 tín chỉ. Kế toán tài chính A2 là một trong các giáo trình thuộc hoạt động nói trên nhằm trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên
các ngành kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Dựa vào đề cương chung đã được phê duyệt theo quy định của Nhà trường, Giáo trình Kế toán tài chính A2 được trình bày gồm sáu chương, trong đó, đi sâu vào những nghiệp vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp, cập nhật những thông tin mới nhất về các chuẩn mực kế toán, chế
độ kế toán và cơ chế tài chính hiện nay.
Nội dung của giáo trình Kế toán tài chính A2 bao gồm:
 Chương 1: Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ
 Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư
 Chương 3: Kế toán thuê tài sản
 Chương 4: Kế toán các hoạt động tài chính
 Chương 5: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng
 Chương 6: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng cập nhật thông tin mới nhất đồng thời tham khảo nhiều giáo trình khác nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, các anh chị đồng nghiệp và các bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
Tác giả