Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình lý thuyết ô tô

Tác giả: ThS. Đặng Quý

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Nền công nghiệp chế tạo ô tô trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ở Việt Nam, trong thời gian không lâu nữa từ tình trạng lắp ráp xe hiện nay, chúng ta sẽ tiến đến tự chế tạo ô tô. Bởi vậy, việc đào tạo đội ngũ cử nhân, kỹ sư có trình độ đáp ứng được những đòi hỏi của ngành công nghệ chế tạo và sửa chữa ô tô là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách.

Để phục vụ cho mục đích lâu dài nêu trên và trước mắt để đáp ứng cho chương trình đào tạo theo hướng công nghệ ô tô, khoa Cơ khí Động lực Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã phân công cán bộ giảng dạy biên soạn giáo trình “Lý thuyết ô tô” dùng cho hệ đại học.

Giáo trình này có 11 chương bao gồm các vấn đề về khảo sát động học chuyển động thẳng, quay vòng và phanh ô tô, khảo sát hiện tượng dao động, ổn định và đánh giá tính kinh tế nhiên liệu của ô tô. Học phần này là cơ sở cho việc đánh giá chất lượng động lực học chuyển động của ô tô, cho những ứng dụng trong vận hành, khai thác cũng như tính toán thiết kế động học và động lực học những mẫu xe mới. Lý th uyết ô tô” là học phần chuyên ngành quan trọng ở năm cuối. Bởi vậy, trước khi học môn này, sinh viên phải học trước các học phần sau: “Cơ lí thuyết”, “Kết cấu ô tô”, “Nguyên lý động cơ đốt trong”. Mục tiêu của học phần này là cung cấp cho sinh viên những phương pháp và công cụ để khảo sát đặc tính động học và động lực học chuyển động của ô tô; trang bị cho sinh viên những cơ sở lý thuyết phục vụ cho các học phần chuyên ngành khác như: “Kết cấu và tính toán ô tô”, “Phân phối công suất và ổn định chuyển động của ô tô”, “Tự động điều khiển trên ô tô”…

Do trình độ và thời gian có hạn, bởi vậy giáo trình này chắc sẽ có nhiều chỗ chưa hoàn thiện và thiếu sót. Rất mong các độc giả và các bạn đọc góp ý để lần tái bản sau có chất lượng nội dung tốt hơn. Tôi xin chân thành cám ơn!

Người biên soạn:

GVC. ThS . Đặng Quý