Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình nấu ăn Việt Nam

Tác giả: ThS. Phạm Thị Hưng

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Ăn uống là nhu cầu cần thiết đối với đời sống con người, đồng thời cũng là một nghệ thuật. Phong cách nấu nướng, sự tinh tế, thành thạo trong việc chọn lựa các nguyên liệu để phối hợp chế biến, cách trình bày món ăn, cũng như tập quán ăn uống thể hiện đặc trưng, bản sắc dân tộc của một địa phương, một dân tộc, một đất nước. Có những món ăn đã trở thành đặc sản của từng vùng và không ít món ăn đã đi vào ca dao, tục ngữ, vào các làn điệu dân ca. Có những món ăn chỉ được thưởng thức  một lần mà nhớ mãi.

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường và công cuộc đổi mới với những chính sách mở cửa đã thu hút ngày càng đông lượng khách du lịch, các nhà đầu tư nước ngoài đến nước ta. Món ăn Việt Nam cũng là một trong những yếu tố gây hứng thú và được sự quan tâm không chỉ của

du khách nước ngoài mà còn cả của chính người Việt Nam. Ngày 17/8/2010, tại hội thảo quốc gia lần thứ hai về đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh “Du lịch Việt Nam cần có chương trình nhằm tạo thương hiệu cho

đầu bếp Việt Nam”, bởi lẽ, ẩm thực Việt Nam có thế mạnh lớn nhưng chưa mạnh về đội ngũ đầu bếp. Tại hội thảo này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cung cấp số liệu về nhu cầu sử dụng lao động du lịch trực tiếp là khoảng 620.000 lao động, trong đó nghề bếp tăng mỗi năm bình quân 8%. Dự kiến đến 2020, số lao động sẽ cần là 870.000, tăng

bình quân mỗi năm khoảng 7%. Giáo trình “Nấu ăn Việ t N am” ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, giúp cho sinh viên ngành Kinh tế gia đình, khoa Công nghệ May và Thời trang có một tài liệu học tập, tham khảo hữu ích trong quá trình học và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Tác gi

Ph m Th ị Hưng