Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Trang phục các dân tộc Việt Nam

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Luyên

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Ở Việt Nam, với sự hiện diện của 54 dân tộc, trang phục của mỗi dân tộc đều có sự khác nhau. Mặt khác, mỗi tộc  người không chỉ có  một loại trang phục nhất định, mà  còn tùy thuộc vào ngành,  nhóm, địa phương khác nhau  để có những  trang phục khác nhau. Ví dụ như người H’mông có các nhóm H’mông trắng, H’mông đen, H’mông hoa…; người  Dao có Dao đỏ, Dao tiền, Dao quần chẹt, Dao Thanh Y…; người Tày có Phén, Ngạn, Thu Lao, Pa Dí ; người Thái có Thái đen, Thái trắng, Mưởi, Hàng Tổng. Các tộc người cư trú trên các địa phương khác nhau nên chịu sự ảnh hưởng văn hóa của các dân tộc khác ở những khu vực đó. Vì vậy,  trang phục của các tộc người ở các vùng miền khác nhau, ở các nhóm khác nhau có sự khác nhau.

Trang phục của các tộc người Việt Nam hết sức  đa dạng và phong phú. Nghiên cứu tìm hiểu ra những yếu tố độc đáo tiêu biểu trong trang phục truyền thống của mỗi tộc người là một trong những việc làm thiết thực đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Tài liệu “Trang  phục  các  dân  tộc Việt Nam Được chia thành 8 phần dựa theo 8 nhóm dân tộc:

-  Phần I:  Nhóm Việt  -  Mường  có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.

-  Phần II:  Nhóm Tày  -  Thái  có 8 dân tộc là:  Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.

-  Phần III: Nhóm Môn  -  Khmer  có 21 dân tộc là:  Ba Na, Brâu, Bru  -  Vân kiều,  Chơ Ro, Co, Cơ-ho,  Cơ Tu, Giẻ  Triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ  Mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ  Đu, Rơ  Măm, Tà Ôi, Xinh Mun, Xơ Đăng, Xtiêng.

-  Phần IV:  Nhóm Mông  -  Dao  có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.

-  Phần V: Nhóm Kađai  có 4 dân tộc là: Cờ  Lao, La  Chí, La  Ha, Pu Péo.

-  Phần VI:  Nhóm Nam đảo  có 5 dân tộc là: Chăm, Chu Ru, Ê Đê, Gia Rai, Ra Glai.

-  Phần VII: Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu. 

-  Phần VIII: Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà  Nhì, La  Hủ, Lô Lô, Phù Lá, Si La.

Thiết kế thời trang 2 là môn học quan trọng nhằm trang bị các kiến thức về trang phục các dân tôc Việt Nam, hoa văn trang trí và các kỹ thuật xử lý chất liệu truyền thống… hiện vẫn chưa có giáo trình chính, vì vậy, hy vọng  “Trang  phục các dân tộc việt Nam”  sẽ trở thành một tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên ngành Thiết Kế Thời Trang.