Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình ứng dụng ANSYS vào bài toán kỹ thuật

Tác giả: TS. Phan Đức Huynh - PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Phương pháp phần tử  hữu hạn (FEM) từ  lâu đã trở thành một trong những phương pháp cơ bản và chính yếu cho việc tính toán và mô phỏng các trạng thái vật lý xảy ra trong các hệ  thống kỹ  thuật. Đồng thời trong công nghiệp, trong các công trình nghiên cứu tại các trường đại học và ngay cả  trong nghiên  cứu quân sự    nhiều nước trên thế  giới, phương pháp phần tử hữu hạn đã và được xem như là một công cụ hiệu quả nhất. Với việc ra đời của phương pháp phần tử  hữu hạn, nhiều phần mềm tính toán (dựa trên phương pháp phần tử  hữu hạn) cũng đã ra đời sau đó.

Trong đó phần mềm ANSYS là một trong những phần mềm lớn và rất mạnh trong việc tính toán. ANSYS có thể  giải được rất nhiều bài toán trong nhiều lĩnh vực như cơ học kết cấu, cơ sinh học, cơ, nhiệt, truyền nhiệt, cơ lưu chất…Nhằm giúp ích cho việc học tập, thiết kế, tính toán, mô phỏng và có thể  là tối ưu hóa các bài toán kỹ  thuật cũng như hiểu rõ hơn về  phần mềm ANSYS nên chúng tôi đã biên soạn quyển sách “Ứng dụng Ansys vào bài toán kỹ  thuật”. Quyển sách này sẽ  giúp cho bạn đọc có thể dùng phần mềmANSYS giải được các bài toán cơ bản trong nhiều lĩnh vực của kỹ  thuật và từ  đó có thể  nghiên cứu và giải quyết được những bài toán lớn hơn. Trong quá trình biên soạn không thể  tránh khỏi những lỗi và sai sót, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn đọc.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ: Phan Đức Huynh, Bộ môn Cơ  Học    Khoa Xây dựng & Cơ học  Ứng dụng    Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Trung, Quận Thủ  Đức, TP Hồ  Chí Minh.

Email:  huynhpd@hcmute.edu.vn

Các tác giả