Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình vi xử lý

Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Trương Ngọc Anh

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Bộ vi xử lý ngày càng phát triển hoàn thiện và được sử dụng hầu hết trong các hệ thống điều khiển trong công nghiệp cũng như trong các thiết bị dân dụng. Chính vai trò, chức năng của vi xử lý đã đem lại nhiều ưu điểm, nhiều tính năng đặc biệt cho các hệ thống điều khiển.

Các nhà nghiên cứu không ngừng nghiên cứu các hệ thống điều khiển và sử dụng vi xử lý để thay thế, và cũng chính vì thế đã thúc đẩy lĩnh vực vi xử lý phát triển ngày càng hoàn hảo thích nghi với yêu cầu điều khiển. Để đơn giản bớt sự phức tạp của phần cứng khi dùng vi xử lý,  các  nhà nghiên cứu đã tích hợp hệ vi xử lý thành một IC gọi là vi điều khiển.

Nội dung giáo trình này trình bày các khái niệm cơ bản của vi xử lý, sau đó đi vào nghiên cứu các kiến thức cơ bản của vi điều khiển. Do có nhiều họ vi điều khiển khác nhau mức độ tích hợp từ đơn giản đến phức tạp nên trong giáo trình này trình bày họ vi điều khiển tương  đối đơn giản là AT89S52 của hãng ATMEL.

Giáo trình biên soạn chia thành 10 chương:

Chương 1: Giới thiệu về lịch sử phát triển của các thế hệ vi xử lý.

Chương 2: Trình bày đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển.

Chương 3: Trình bày về tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển.

Chương 4: Trình bày về tập lệnh hợp ngữ.

Chương 5: Trình bày về ngôn ngữ lập trình C của vi điều khiển.

Chương 6: Trình bày cấu trúc các port và ứng dụng port.

Chương 7: Trình bày cấu trúc hoạt động của timer/counter.

Chương 8:  Trình bày cấu trúc hoạt động chuyển đổi ADC, LM35 và các ứng dụng.

Chương 9: Trình bày cấu trúc hoạt động ngắt của vi điều khiển.

Chương 10: Trình  bày cấu trúc hoạt động truyền dữ liệu của vi điều khiển.

Trong từng chương sau khi trình bày các kiến thức cơ bản    viết các ứng dụng cơ bản để người đọc dễ tiếp cận, có câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập để cũng cố kiến thức, để có nhiều chương trình ứng dụng và bài tập bạn đọc có thể đọc thêm tài liệu thực hành trong đó có rất nhiều bài thực hành mẫu và bài tập đi kèm với bộ thí nghiệm do chúng tôi thiết kế. 

Trong quá trình biên soạn không thể tránh được các sai sót nên rất mong các bạn đọc  đóng góp xây dựng và xin hãy gởi về tác giả theo địa chỉ phu_nd@yahoo.com.

Tác giả xin cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến, xin cảm ơn người thân trong gia đình cho phép tác giả có nhiều thời gian thực hiện biên soạn giáo trình này.

Tác giả