Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Từ điển luyện kim, cơ khí Anh - Việt

Tác giả: PGS. TS Lê Chí Cương

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, các lãnh vực sản xuất trong nền kinh tế quốc dân như luyện kim, cơ khí, điện-điện tử,…đang có nhu cầu cấp thiết về cập nhật và chuyển giao công nghệ. Trong quá trình đó, việc biên dịch và phiên dịch ngôn ngữ và tài liệu của các kỹ thuật
viên, nghiên cứu viên, kỹ sư và sinh viên chuyên ngành là một công việc quan trọng đòi hỏi việc dịch thuật phải chính xác, thể hiện đúng bản chất của các quá trình kỹ thuật.
Trước nhu cầu đó, nhóm tác giả, với kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực chuyên ngành và ngôn ngữ dịch thuật đã mạnh dạn biên soạn cuốn Từ điển Luyện kim-Cơ khí Anh-Việt này, với mong muốn chia sẻ, trao đổi kiến thức và ngôn ngữ với đông đảo bạn đọc có nhu cầu, nhằm góp phần cập nhật, nâng cao trình độ của đội ngũ dịch thuật chuyên ngành.
Từ điển bao gồm trên 60.000 thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành luyện kim và cơ khí, được dịch và diễn giải một cách cô đọng xúc tích, dễ hiểu, dành cho nhiều đối tượng bạn đọc từ mới dịch thuật cho đến trình độ chuyên sâu, từ sinh viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, nghiên
cứu cho đến các kỹ sư, kỹ thuật viên trong các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp,… góp phần trong công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Dù từ điển đã được biên soạn công phu, cập nhật, nhưng chắc chắn khó tránh khỏi những thuật ngữ chuyên môn chưa thống nhất hoặc sai
sót, chúng tôi rất cám ơn khi nhận được những ý kiến bổ sung, đóng góp cho những lần xuất bản tiếp theo được hoàn chỉnh. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:
TS. Lê Chí Cương
Khoa Cơ khí máy, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
01 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 090 5288 551
Nhóm tác giả
PGS.TS. Lê Chí Cương
PGS.TS. Lê Văn Ninh