Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: ThS. Lê Văn Vinh

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Thông tin của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Khối kiến thức này giúp cho người học hiểu
biết về các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản thường được sử dụng khi xây dựng chương trình trên máy tính, cách hiện thực và áp dụng các kiểu dữ liệu đó trong thực tế.
Nội dung của giáo trình này bao gồm 6 chương bao quát hầu hết các vấn đề cốt lõi của môn học. Nội dung trong mỗi chương được trình bày theo trình tự: trình bày các khái niệm, các kiến thức cơ bản trước, tiếp theo là nêu những ví dụ minh họa để người đọc dễ dàng tiếp cận lý thuyết mới và sau cùng là cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ lập trình cụ thể. Cuối mỗi chương đều có bài tập để người đọc tự kiểm tra và củng cố lại kiến thức của mình.
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và các bạn sinh viên để bài giảng ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi theo địa chỉ email: levinhcntt@gmail.com.