Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp

Tác giả: TS. Dương Thị Kim Oanh

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Tâm lí học là khoa học nghiên cứu về các hiện tượng tâm lý, về hành vi và đời sống tinh thần của con người. Tâm lí học có mối liên hệ mật thiết với rất nhiều ngành khoa học khác như sinh lí học, thần kinh học, nhân học, chính trị học… Những ngành khoa học này thường dựa trên nền tảng của tâm lí học để đưa ra các nguyên tắc ứng dụng cụ thể cho từng chuyên ngành. Bước vào thế kỷ 21, tâm lí học đã trở thành khoa học xuyên văn hóa, có liên quan tới các ứng xử giống nhau và khác nhau từ các vùng trên thế giới, nó có những quy tắc thích ứng chung cho nhiều
vấn đề đối với con người.
Tâm lí học nghề nghiệp là môn học không chỉ cung cấp các kiến thức nền tảng của khoa học tâm lí, mà còn đề cập đến các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực sư phạm nghề nghiệp và tổ chức lao động nghề nghiệp một cách khoa học. Giáo trình được biên soạn gồm 2 phần, mỗi phần có 4 chương cụ thể như sau:
Phần I: Tâm lí học đại cương
- Chương 1: Tâm lí học là một khoa học
- Chương 2: Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí
- Chương 3: Hoạt động nhận thức
- Chương 4: Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách Phần II: Tâm lí học nghề nghiệp
- Chương 5: Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh, sinh viên học nghề
- Chương 6: Tâm lí học dạy nghề
- Chương 7: Tâm lí học nhân cách người giáo viên dạy nghề
- Chương 8: Tổ chức lao động nghề nghiệp khoa học.
Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham khảo và kế thừa nhiều tài liệu quý của các Thầy/Cô giáo đã và đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Tâm lí học và của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thầy/Cô giáo và các nhà nghiên cứu.
Mặc dù có nhiều cố gắng, song trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý độc giả để giúp cuốn giáo trình tiếp tục được hoàn thiện hơn.
Trân trọng!
Tác giả