Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình kinh tế học đại cương (Dành cho SV không chuyên ngành kinh tế)

Tác giả: TS.Trần Đăng Thịnh - ThS. Võ Hữu Phước - ThS. Huỳnh Thị Cẩm Tú

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu