Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát

Tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Dũng (Chủ biên) - TS. Trịnh Văn Dũng - ThS. Trần Ngọc Hào - PGS.TSKH Trần Đức Ba

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu