Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh

Tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Trịnh Văn Dũng - KS. Lê Thanh Phong - KS. Trần Hữu Hưng

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu