Chi tiết sách
Bóng của cây sồi

Tác giả: Đỗ Bích Thúy

Số lượng còn: 6


Bóng của cây sồi

Tác giả: Đỗ Bích Thúy

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
…"Đã nhiều năm trôi qua, cây sồi này già, rồi chết, rồi khô xác, không còn một mảnh vỏ, đến cả những sợi rễ vững chai ăn sâu xuống lòng đất ẩm ướt cũng đã đứt thành nhiều đoạn, nhưng cái bóng của nó thì không ai xóa đi được. Ngay cả anh, người đàn ông duy nhất còn lại của dòng họ, cũng không đi qua được nó, không vượt qua được cái ranh giới mà bóng cây sồi đã in xuống vùng thung lung rộng không đầy một sải chim bay này"…