Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Hội thảo nền tảng công nghệ mới trong phát triển thư viện số và xuất bản điện tử

Tác giả: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Thư viện

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu