Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Nếp sống thị dân ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Sỹ Nồng - Đinh Phương Duy

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng , nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 ngày 10 tháng 8 năm 2012, Bộ Chính trị đã xác định phương hướng phát triển văn hóa Thành phố đến năm 2020 “Phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hoá theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh”. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, những nếp sống văn minh, phù hợp phải được nghiên cứu để giữ gìn, phát huy; với những nếp sống có tính pha tạp không phù hợp với xu hướng văn minh đô thị, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần phải phê phán, khắc phục nhằm xây dựng Thành phố văn minh hiện đại. Vì vậy việc tìm hiểu về thực trạng và đề xuất các giải pháp là vấn đề cần được quan tâm.
Được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài “Xây dựng nếp sống thị dân ở Thành phố Hồ Chí Minh” đã được thực hiện và nghiệm thu. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Nếp sống thị dân Thành phố Hồ Chí Minh” theo khuyến cáo của Hội đồng nghiệm thu và quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu. Cuốn sách bàn đến lịch sử, điều kiện hình thành và đặc trưng nếp sống thị dân Thành phố Hồ Chí Minh; thực trạng nếp sống thị dân Thành phố hiện nay; những tiêu chí và một số giải pháp xây dựng nếp sống thị dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những nội dung cuốn sách này đề cập đến và muốn gởi tới bạn đọc thông điệp tích cực về việc thực hiện nếp sống thị dân ở một thành phố văn minh, hiện đại và giàu truyền thống.
Nhóm tác giả xin chân thành gởi lời cảm ơn đến những cư dân đã tham gia quá trình nghiên cứu; các cơ quan hữu quan đã hỗ trợ về tư liệu, giúp phổ biến và ứng dụng kết quả nghiên cứu. Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ chân tình và đầy hiệu quả của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã tài trợ kinh phí để chúng tôi xuất bản cuốn sách này. Trong quá trình biên soạn và xuất bản cuốn sách, không thể tránh khỏi những điều sai sót và khiếm khuyết. Chúng tôi chân thành mong mỏi đón nhận những đóng góp ý kiến từ bạn đọc.

NHÓM TÁC GIẢ