Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Long Trường - quận 9 (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Trường quận 9

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Được thành lập từ ngày 1/4/1997 theo Nghị định số 03/CP ngày 6 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ, nhưng truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng bộ và nhân dân phường Long Trường luôn sát cánh cùng với quân dân Thủ Đức trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vẫn còn vang dội đến hôm nay. Vốn là một xã nằm trong căn cứ vùng Bưng 6 xã trước đây, một căn cứ cách mạng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng Sài Gòn - Gia Định nói riêng, giải phóng miền Đông Nam Bộ nói chung. Chính vì vậy, Long Trường luôn tự hào với những năm tháng hào hùng của đất nước. Qua từng giai đoạn lịch sử, Đảng bộ và nhân dân Long Trường luôn sát cánh cùng quân dân Thủ Đức, cho dù phải trải qua bao gian khổ hy sinh nhưng vẫn một lòng đi theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 9 về việc biên soạn Lịch sử truyền thống Đảng bộ các phường trên địa bàn quận, từ đầu năm 2008, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Trường đã tổ chức sưu tầm tư liệu và biên soạn cuốn sách Lịch sử truyền thống Đảngbộ và nhân dân phường Long Trường (1930 - 2010).

Biên soạn cuốn sách lịch sử này nhằm ôn lại truyền thốngđấu tranh kiên cường, anh hùng bất khuất cũng như tinhthần yêu nước của Đảng bộ và nhân dân phường LongTrường - Quận 9 (xã Long Trường - huyện Thủ Đức trướcđây). Trên cơ sở đó, tổng kết kinh nghiệm về công tác xâydựng Đảng, công tác xây dựng và phát triển kinh tế, vănhóa, xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng tại địa phương;bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dântrong phường về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tin,lòng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, vềquê hương thân yêu để phấn đấu vươn lên, vượt qua tháchthức, xây dựng phường Long Trường theo hướng dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách được biên soạn dựa trên các nguồn tài liệu cơ bản là: Lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức (1930 - 1975), Lịch sử Đảng bộ Quận 9 (1997 - 2007), nghị quyết các đại hội Chi - Đảng bộ xã - phường Long Trường,... Trong quá trình thực hiện cuốn sách, tổ biên soạn cũng nhận được nhiều ý  kiến quý báu từ những nhân chứng lịch sử đã từng chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường Thủ Đức và vùng đất Long Trường anh hùng, các đồng chí lãnh đạo xã - phường qua các thời kỳ, cùng với sự nhiệt tình cung cấp tư liệu của các ban ngành, đoàn thể. Từ những nguồn tư liệu thu thập được, tổ biên soạn đã sắp xếp, hệ thống cuốn sách thành ba chương:

Chương I. Vùng đất, con người và truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Long Trường (1930 - 1975);

Chương II. Đảng bộ và nhân dân xã Long Trường trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1975 - 1997);

Chương III. Đảng bộ và nhân dân phường Long Trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với đô thị hóa (1997 - 2010). Ngoài ba chương trên, cuốn sách còn có phần kết luận và phụ lục các hình ảnh minh họa về những thành tựu phát triển kinh tế, những hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn phường, danh sách Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, danh sách các Anh hùng Liệt sĩ và hình ảnh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường từ năm 1997 đến nay.

Cuốn sách được hoàn thành nhờ sự nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, sự làm việc tích cực, nhiệt tình, tâm huyết của tổ biên soạn, của các đồng chí lão thành cách mạng và các nhân chứng lịch sử. Tuy nhiên, phản ánh lại chặng đường 80 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển với nhiều sự kiện lịch sử sôi động, phong phú trong điều kiện nguồn tài liệu của các thời kỳ lịch

sử trước đây rất thiếu thốn, tản mát; quá trình xây dựng và phát triển của địa phương từ khi trở thành một đơn vị hành chính cấp phường đến nay còn ngắn ngủi, chưa đủ thời gian cho những lắng đọng của lịch sử, vì vậy, cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Với tinh thần cầu thị, Ban

Chấp hành Đảng bộ mạnh dạn cho xuất bản, đưa sách đến tay đồng chí, đồng bào với mong muốn được tiếp tục lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp, chỉnh lý, bổ sung để cuốn sách khi có điều kiện tái bản sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường hy vọng, cuốn sách sau khi xuất bản sẽ góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của đông đảo đồng chí, đồng bào và bạn đọc; nâng cao lòng tự hào về vùng đất và con người Long Trường - Quận 9, củng cố niềm tin, lý tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, cung cấp tri thức để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng nâng cao hơn nữa tình yêu quê hương đất nước, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cách mạng ở thời kỳ lịch sử mới - thời kỳ Long Trường cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp cuốn sách được xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Trường xin chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, các gia đình liệt sĩ, thương binh đã cung cấp tư liệu, tham dự các buổi tọa đàm góp ý cho cuốn sách. Xin chân thành cảm ơn các Ban Đảng Quận ủy, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Quận ủy đã hỗ trợ về chuyên môn khoa học trong quá trình biên soạn cuốn sách. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố HồChí Minh đã làm việc nhiệt tình để cuốn sách sớm đến tay đồng chí, đồng bào và bạn đọc.

TM. BCH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LONG TRƯỜNG

BÍ THƯ

HỒ MINH CHIẾN