Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Chữ tâm trong thư pháp

Tác giả: Vũ Thụy Đăng Lan

Số lượng còn: 4


Chữ tâm trong thư pháp

Tác giả: Vũ Thụy Đăng Lan

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu
Thư pháp chữ Hán vốn đã cổ độ tuyết sương mấy nghìn năm nay, định hình rồi, không nói nữa.Thư pháp chữ Việt là những mầm xanh vừa nhú, đang còn phôi thai và mới mẻ; phải cần có thời gian chắt lọc, sự khổ hạnh tinh luyện cùng tư tưởng nghiêm túc, đúng đắn dẫn đạo thì may ra nó mới ra vóc, ra dáng được.Những bài viết với nội dung chủ đạo, phong phú như thế này là tiền đề phác thảo cho những chuyên luận sâu và rộng hơn của các nhà nghiên cứu, các thư pháp gia quan tâm đóng góp cho gia tài văn hóa chung. Đây là vỉa quặng có nhiều tầng sâu ẩn mật cần người đào xới. Khơi dẫn một mạch nguồn về cảm nhận, tư duy và lý luận cho bộ môn nghệ thuật thư pháp Quốc ngữ trong lúc này là phải thời và hợp lẽ.“Chữ Tâm trong thư pháp” của Đăng Lan đã “bạo gan” cày bừa một miền đất mới, vừa là sự gọi mời, vừa là thiện ý xây dựng đáng trân trọng, nhằm bảo tồn và phát huy một giá trị tinh thần, một thú chơi cao nhã mang bản sắc “cái đẹp” đặc thù của văn hóa tâm linh phương Đông.Tôi nghe rằng, câu thơ hay là câu thơ cứ làm ta nhớ hoài; một chung trà ngon thì “vị hậu” còn đọng mãi. Vậy, thành thật cảm ơn tác giả đã cho tôi được đọc, được giãi bày một vài cảm nghĩ thô thiển - mà những vấn đề nêu ra trong sách. Hy vọng rằng, nó sẽ tác động thanh khí đến các bậc thức giả trong và ngoài nước luận bàn bổ sung.Xin giới thiệu và rất chờ mong!