Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
40 gương thành công

Tác giả: Dale Carnegie

Số lượng còn: 1


40 gương thành công

Tác giả: Dale Carnegie

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Năm 1957 tôi đã lựa và dịch được năm chục truyện trong bộ tiểu sử danh nhân của Dale Carnegie.

Mới cho sắp chữ thì một nhà cầm bút viết thư cho tôi hay cùng đường cho in bản dịch cuốn Comment ils ont résussi của Dale Carnegie (nhà Hachette) gồm non 30 truyện.

Để khỏi bị độc giả ngờ là có sự cạnh tranh nhau (mặc dầu bản dịch của tôi đã đưa ra kiểm duyệt trước), tôi đã tự ý rút đi 25 truyện, chỉ giữ lại 25 truyện, và thêm vào một truyện nữa của tôi viết, truyện Henry Ford, rồi cho xuất bản dưới nhan đề: Họ lập nên sự nghiệp cách nào.

Từ lâu, cuốn của ông bạn đó đã tuyệt bản, nên lần tái bản này, tôi lựa thêm mười bốn truyện nữa, in chúng lại làm một tập và đổi nhan đề là 40 gương thành công.

Thực ra quy tắc để thành công có thể tóm tắt trong mỗi một tiếng kiên nhẫn như trong bài tựa in lần đầu tôi đã nói, nhưng càng đọc nhiều gương danh nhân thì quy tắc đó càng ăn sâu vào trong tiềm thức, nhất là ta dễ gặp được trường hợp giống với trường hợp của ta, do đó ta càng dễ phấn khởi, tự tin, vì vậy mà tôi đã quyết định cho bản in lần này dày gấp rưỡi bản lần trước.

--- Trích Tựa Lần in thứ nhì ---