Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình xử lý ảnh

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Sự ra đời của xử lý ảnh và những ứng dụng của nó là rất cần thiết cho cuộc sống. Xử lý ảnh đã có từ rất lâu và đã được vận dụng trong những lĩnh vực như dân sự, quân sự, y tế và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, mới chỉ khoảng một thập niên trở lại đây, kiến thức xử lý ảnh mới được đưa vào để giảng dạy tại một vài trường đại học tại Việt Nam nhưng
cũng chỉ hạn chế ở cấp bậc cao học, còn bậc đại học thì cũng chỉ mới có ở một vài trường lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, với việc phát triển rất nhanh của xã hội, nhu cầu áp dụng công nghệ xử lý ảnh vào cuộc sống ngày càng lớn, do vậy, những năm gần đây, bậc đại học tại các trường cũng đưa chương trình xử lý ảnh vào để dạy cho sinh viên.
Hiện nay, có nhiều đề tài liên quan đến xử lý ảnh được các sinh viên đại học, học viên cao học và các nghiên cứu sinh nghiên cứu và thực hiện. Nhằm phục vụ cho việc giảng dạy những kiến thức cơ bản cũng như một số gợi ý về ứng dụng xử lý ảnh, giáo trình Xử lý ảnh được biên soạn chủ yếu là xử lý ảnh số với những ví dụ được viết bằng Matlab ra
đời. Giáo trình này nhằm mục đích giúp sinh viên đại học và học viên cao học có những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh cũng như áp dụng kết quả sau khi xử lý ảnh cho những ứng dụng cụ thể nhằm phát triển những ứng dụng thực tế.
Giáo trình này gồm những phần như sau:
Chương 1: giới thiệu về xử lý ảnh cũng như môi trường Matlab để xử lý cho ra những kết quả mong muốn.
Chương 2: trình bày những kiến thức cơ bản về ảnh và những toán tử liên quan cho xử lý ảnh số.
Chương 3: giới thiệu về những phép biến đổi ảnh như biến đổi Fourier và biến đổi Wavelet.
Chương 4: trình bày kỹ thuật lọc ảnh trong miền tần số và không gian.
Chương 5: giới thiệu phép tăng cường ảnh vận dụng phép xử lý điểm và xử lý mặt nạ.
Chương 6: trình bày kỹ thuật phân đoạn ảnh và dò biên.
Chương 7: trình bày một vài thuật toán liên quan đến trích đặc trưng và nhận dạng.
Mặc dù tác giả đã cố gắng viết và chỉnh sửa nhưng chắc không thể tránh những thiếu sót, rất mong nhận được những đóng góp quý báu từ người đọc và các chuyên gia trong lĩnh vực xử lý ảnh.
Địa chỉ liên lạc:
Khoa Điện - Điện tử, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Email: nthai@hcmute.edu.vn