Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa - ThS. Nguyễn Như Khương

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu