Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình Công nghệ sản xuất may

Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Môn học Công nghệ sản xuất may là môn học thuộc nhóm chuyên ngành, chương trình đào tạo 150 tín chỉ ngành Công nghệ May, áp dụng từ khóa 2012, của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Chương trình đào tạo này yêu cầu tích hợp nhiều môn học từ các chương trình cũ, để chương trình đào tạo mới, dù mang tính tinh gọn, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho người học. Giáo trình Công nghệ sản xuất may giúp người học tìm hiểu về tất cả những công nghệ nhằm tạo ra một sản phẩm may từ giai đoạn cắt, may, đến hoàn tất sản phẩm. Giáo trình không chỉ trình bày các vấn đề dưới dạng khái quát, mà còn đi sâu vào các quá trình triển khai sản xuất, từ điều kiện kỹ thuật, thiết bị và vật liệu tới công nghệ gia công sản phẩm; từ các công đoạn của quá trình sản xuất: trải vải, chia cắt, ráp nối, tạo dáng, đến hoàn tất sản phẩm; từ nội dung, bản chất đến thông số công nghệ của các quá trình này.

Thông qua giáo trình, người học được hệ thống hóa các kiến thức về công nghệ sản xuất dưới hình thức sơ đồ hóa, giúp người học hiểu kỹ các mối liên quan giữa các quá trình công nghệ và trong chừng mực nhất định, có thể vận dụng những kiến thức này vào thực tế sản xuất của

doanh nghiệp sau khi ra trường.

Giáo trình cũng đã cập nhật một số thông tin công nghệ mới, mang tính gợi ý, để sinh viên có thể sử dụng như những cơ sở lý luận, áp dụng khi triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Giáo trình không chỉ là tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành may, mà còn là một tài liệu tham khảo tốt cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành may và giáo viên các trường dạy nghề may.

Dù đã có rất nhiều cố gắng trong soạn thảo, khảo cứu, biên tập nhưng do khả năng, tài liệu tham khảo và điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, giáo trình không thể tránh được các thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn đọc để tài liệu ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả

Trần Thanh Hương