Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (Radio Frequency Identification Technology)

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiệp

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu