Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh truyền thống và phát triển

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Ba mươi lăm năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố đã không ngừng lớn mạnh, phát triển sâu rộng. Nội dung công tác tư tưởng ngày càng được mở rộng, đặc biệt đã từng bước đi vào lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa - một yêu cầu thực tiễn bức xúc của Thành phố đã và đang đặt ra mà Thành phố chúng ta đã tạo nên nhiều phong trào có sức lan tỏa mạnh. Phương pháp, hình thức đã có nhiều đổi mới, phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng. Ba mươi lăm năm qua là một chặng đường gian khổ nhưng rất vẻ vang của ngành công tác tuyên giáo Thành phố, chúng ta tự hào vì đã giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát huy dân chủ ngày càng nhiều hơn, thể hiện bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp của đất nước ta.

--- Trích bài Phát biểu của đồng chí Lê Thanh Hải,
Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thông công tác Tuyên giao (1/8/1930 – 1/8/2010) ---