Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
ĐIỆN BIÊN PHỦ- 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh (Việt)

Tác giả: Mai Trọng Tuấn

Số lượng còn: 5


ĐIỆN BIÊN PHỦ- 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh (Việt)

Tác giả: Mai Trọng Tuấn

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Kể về sự tích anh hùng, mưu lược, kiên cường, dũng cảm, hy sinh của bộ đội ta, của nhân dân cả nước, trên các chiến trường khắp các mặt trận, của cả chiến trường hai nước bạn Lào và Capuchia, phối hợp với cuộc chiến đấu Điện Biên Phủ là cả một kho tàng không bao giờ hết.Đầu năm 1954 được sự tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Đại tướng Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp trực tiếp cầm quân ra trận. Đây cũng là sứ mạng lịch sử của dân tộc đặt lên vai ông.