Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
English For Thermal Engineering (Anh văn chuyên ngành công nghệ Nhiệt - Điện lạnh)

Tác giả: ThanhTrung Dang, NgocTan Tran, JyhTong Teng

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu