Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014)

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu