Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình tổ chức và quản lý y tế (Đào tạo bác sĩ y học dự phòng)

Tác giả: TS.BS. Đoàn Phước Thuộc (chủ biên) - TS.BS. Ngô Viết Lộc

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu