Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Xây dựng hạnh phúc

Tác giả: Laura Archera Huxley

Số lượng còn: 5


Xây dựng hạnh phúc

Tác giả: Laura Archera Huxley

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Xét cho cùng thì loại sách mà người Pháp gọi là Culture humaine - ta gọi là sách Học làm người (Danh từ này do ông Phạm văn Tươi tạo ra cách đây khoảng 15, 16 năm, nay đã thông dụng 1966) thời nào cũng có vì thời nào con người cùng thấy cần phải tu thân và tập cách xử thế. Nhưng ở Âu, Mỹ, mãi tới cuối thế kỷ trước, ở nước ta mãi tới sau thế chiến vừa rồi nó mới phát triển. Có nhiều nguyên do: giáo dục được truyền bá rộng hơn, số người có kiến thức phổ thông tăng lên, nên loại sách đó cũng theo trình độ văn hóa mà phát triển cùng với các loại khác như tiểu thuyết, biên khảo…; nền giáo dục ở học đường chú trọng tới trí dục hơn là đức dục, nên mọi người thấy cần phải bổ khuyết nó và loại sách Học làm người nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu đó; thế kỷ chúng ta tuy còn nhiều điều bất công, nhưng so với những thế kỷ trước thì những người nghèo có nhiều cơ hội hơn để tiến lần lên những địa vị cao trong xã hội, miễn là có chút khả năng, lại chịu kiên nhẫn, và tất nhiên họ tìm đọc loại sách Học làm người để dự bị trên con đường tiến thủ.

--- Trích Tựa của dịch giả ---